Poskytované služby

  • léčebně - preventivní péče – akutní ošetření a pravidelné preventivní prohlídky ve dvouletých intervalech
  • pracovně - lékařské služby
  • dispenzarizace pacientů s hypertenzí a diabetes mellitus 2. typu
  • očkování - pravidelné očkování proti tetanu, očkování proti chřipce, Covid-19, klíšťové encefalitidě, pneumokokovým nákazám a další
  • odběry krve a jiných biologických materiálů
  • EKG přístroj
  • CRP diagnostika - posouzení známek zánětu, kapilární odběr
  • INR diagnostika - pro pacienty léčené antikoagulační terapií
  • FOB diagnostika - test na okultní krvácení ve stolici v rámci screeningu rakoviny tlustého střeva
  • Měření glykémie z kapilárního odběru